YourCube werkt veel samen met partnerorganisaties in de stad. In Ede is een van deze organisaties The Girl Movement. Zij stimuleren meiden en jonge vrouwen (11-25) met een vluchtelingachtergond om succesvol te participeren in de Edese samenleving. 

Dit doen ze door een netwerk te bieden waarin deze meiden en vrouwen zichzelf kunnen zijn en verschillende (wekelijkse) activiteiten te organiseren, zoals bijles, samen koken, weerbaarheidstrainingen en zwemmen. Zo kunnen ze de Nederlandse cultuur leren kennen en, met behoud van hun eigen cultuur en waarden, succesvol integreren en participeren in Ede.

Zomervakantie vrijwilligerswerk

In de zomervakantie hebben veel meiden van The Girl Movement weinig te doen en zijn ze vrijwillig aan de slag gegaan via YourCube, door wekelijks samen te koken voor de bewoners van een woonzorgcentrum.

Een 87-jarige man zit aan tafel te kleuren. Een 11-jarig Syrisch meisje gaat bij hem zitten en begint ook te kleuren. Meneer vertelt dat hij vroeger behang ontwierp. Maar ook vertelt hij over de oorlog, hoe ze toen kleren maakten van parachutes en dat zijn broer werd opgehaald door soldaten. Het meisje luistert aandachtig en vertelt dat zij ook een oorlog heeft meegemaakt.

Nieuwe ervaringen in Nederland

Veel meiden zijn gewend dat opa’s en oma’s bij familieleden in huis wonen. Een Eritrees meisje (14) vertelt dat ze met het hele gezin, plus grootouders in een huis woonden met twee slaapkamers. Een verzorgingstehuis is dus een nieuw fenomeen. En ook al wonen de meeste al bijna twee jaar in Nederland, ze eten vaak nog wat ze gewend zijn. Met de bewoners van het zorgcentrum eten ze nu voor het eerst aardappels, groente en vlees.

De bewoners van het zorgcentrum beleven een gezellige middag en de meiden zien weer een hele andere kant van Nederland.