Eerste stap in de samenleving voor jonge vluchtelingen

Bij ISK Onze Wereld in Apeldoorn leren vluchtelingen de Nederlandse taal en cultuur begrijpen. Maar om echt mee te doen in de maatschappij is meer nodig. Speciaal voor die doelgroep ontwikkelde lokaal netwerk Skill-Ability een MDT-programma waarmee jonge vluchtelingen nieuwe mensen leren kennen, taalvaardigheden oefenen en de kans krijgen buiten hun eigen sociale kring te treden.

Waarom dit project?

Onderwijs volgen als je een taal nog niet goed kent is best een uitdaging. Jonge vluchtelingen kunnen in Apeldoorn daarom terecht bij Onze Wereld: een school voor Entree Schakelklassen (ESK). Daar leren deze doelgroep én andere vluchtelingen de Nederlandse taal en cultuur begrijpen voor ze doorstromen naar een mbo-opleiding of de werkvloer. 

Docent Tamar van der Meer ziet dat het haar ESK-leerlingen vaak nog ontbreekt aan kennis van de stad, de samenleving en het werkende leven. Ze hebben meestal een hechte kring vrienden en kennissen uit eigen land om zich heen, maar daarbuiten contact leggen gaat soms moeizaam. Daarom vroeg Tamar hulp van lokaal netwerk Skill Ability. “Het is belangrijk dat juist deze groep praktijkervaring opdoet buiten de klas”, vertelt ze. “Alleen dan doen ze actief mee in de samenleving en weten ze waar ze terecht kunnen.”

De ESK is de laatste stap die jonge vluchtelingen zetten voor ze doorstromen naar het MBO en actief deel gaan nemen aan de maatschappij. Juist voor die groep is deze Maatschappelijke Diensttijd (MDT) heel waardevol. Ze leren nieuwe mensen kennen, maar ontwikkelen ook taalvaardigheden en krijgen de kans buiten hun eigen sociale kring te treden.

Netwerk: Skill-Ability

Contactpersoon: Mirjam Buurkes

Samenwerking met: Entree Schakelklas Onze Wereld, ROC

Doelgroep: Vluchtelingen tussen de 16 en 20 jaar

Looptijd project: 3 maanden

Deelnemers: maximaal 15

Inzet uren p/w: 8 uur

Het programma

Deze MDT is een samenwerking van de ESK-school Onze Wereld en lokaal netwerk Skill Ability. Het programma start met een aantal rondleidingen en kennismaking met lokale maatschappelijke organisaties. In Apeldoorn bezoeken de leerlingen onder andere een grote kringloopwinkel, de Coda bibliotheek en het Jongeren Informatiepunt. Zo weten ze in de toekomst waar ze terecht kunnen met vragen of om mensen te ontmoeten. 

De leerlingen volgen daarna acht weken lang elke woensdagmiddag naar hun MDT-werkplek. In deze periode werken ze op twee locaties; na de eerste vier weken gaan wisselen ze van organisatie. “Zo kunnen ze meerdere dingen uitproberen en ontdekken waar ze plezier uit halen”, vertelt Tamar. De leerlingen kunnen onder andere kiezen voor een MDT-werkplek in een verzorgingstehuis, kringloopwinkel, op een school voor speciaal onderwijs of in een buurthuis.

De begeleiding van de jonge vluchtelingen wordt opgepakt door Skill-Ability. In de klas is er ook ruimte voor evaluatie. Op de MDT-werkplek is tevens een contactpersoon en aanspreekpunt aanwezig. Deze rol werd voorheen vervuld door ROC studenten van de MBO-opleiding Social Work. 

De impact

Het valt al na de eerste lichting van deze MDT op dat de jongeren de taal beter beheersen. “Ook zien we dat ze makkelijker op mensen afstappen en een praatje aanknopen in het Nederlands”, vertelt Tamar. “Ze leren praktische zaken zoals op tijd komen, afspraken nakomen en hoe een werkvloer functioneert. Maar nog veel belangrijker: ze ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en hoe ze daar zelf vorm aan geven. De leerlingen weten bovendien goed waar ze terecht kunnen voor geldzaken, huisvesting en meer belangrijke thema’s die horen bij het volwassen worden.”

“Ze leren praktische zaken zoals op tijd komen, afspraken nakomen en hoe een werkvloer functioneert. Maar nog veel belangrijker: ze ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en hoe ze daar zelf vorm aan geven.”

Tamar van ISK Onze Wereld en Mirjam van Skill-Ability zien dat veel leerlingen dankzij de MDT ontdekken wat ze willen met hun nieuwe leven in Nederland. “Een leerling werkte bijvoorbeeld op een school voor speciaal onderwijs tijdens de MDT. Daar ontdekte hij dat hij dolgraag sportlessen wil geven. Nu gaat hij een sportopleiding doen”, aldus Mirjam.

Een andere leerling deed vrijwilligerswerk in een buurthuis waar ze werkte met jonge kinderen. “Zij weet nu dat ze graag met kinderen wil werken, bijvoorbeeld in de kinderopvang”, vertelt Tamar. “Bovendien komt ze nog altijd dolgraag in het buurthuis, maar nu om mensen te ontmoeten en te participeren in de wijk.”

Hou rekening met…

Deze MDT valt of staat met de betrokkenheid van de docent van de ESK. “Iemand die graag wil samenwerken, de behoefte ziet en de tijd heeft”, vertelt Mirjam. “Het evalueren in de klas is essentieel gebleken. Juist daar kregen leerlingen de ruimte om al hun nieuwe ervaringen in perspectief te zetten.”

Daarnaast raadt Mirjam aan te zorgen dat het vrijwilligerswerk onder schooltijd valt. “De ESK is normaal om half 3 klaar. We zien dat veel jongeren in deze doelgroep andere verplichtingen hebben, zoals een bijbaan. Als ze dan pas na schooltijd op hun MDT-werkplek terecht kunnen, haken ze soms af.” Flexibiliteit van alle partijen als het gaat om tijden en invulling van de MDT is volgens Mirjam en Tamar de beste manier om het programma te doen slagen.

Meer weten?

Wil je meer leren over dit project, het programma of ben je benieuwd of het ook iets is voor jouw stad? Neem contact op met Mirjam Buurkes voor meer informatie.

Jongeren denken mee over maatschappelijke vraagstukken

,
Maatschappelijke organisaties willen vaak meer jongeren aan zich binden. Ze weten alleen niet hoe. De Jongerenadviseurs helpen daarbij. Een groep jongeren helpt deze organisaties met alle vragen die ze hebben rondom hun eigen doelgroep. Van het binnenhalen van meer jonge leden tot het aanpassen van een programma op behoeften van jongeren.

Werkervaringsplek in het Weggeeflokaal

,
In het Weggeeflokaal leren studenten en scholieren wat het is om een winkel te runnen. Het is een plek waar kwetsbare doelgroepen uit de samenleving kunnen aankloppen voor gratis kleding en speelgoed. Jongeren ontwikkelen er vaardigheden zoals plannen, organiseren en sociaal gedrag.

Eerste stap in de samenleving voor jonge vluchtelingen

, ,
Bij ISK Onze Wereld in Apeldoorn leren vluchtelingen de Nederlandse taal en cultuur begrijpen. Voor die doelgroep ontwikkelde lokaal netwerk Skill-Ability een MDT-programma waarmee jonge vluchtelingen nieuwe mensen leren kennen, taalvaardigheden oefenen en de kans krijgen buiten hun eigen sociale kring te treden.

Ontdek lokale politiek met MDT Politiek

,
Met MDT Politiek combineren jongeren maatschappelijke diensttijd (MDT) met hun politieke interesses. Ze leren wat lokale politiek is en hoe je er als burger invloed op hebt. Jongeren krijgen de kans mee te praten over thema’s die zij belangrijk vinden zoals uitgaansbeleid en klimaatverandering.

MDT als springplank naar een werkplek

,
Lokaal netwerk Ympact020 bereidt kwetsbare jongeren van het ROC Amsterdam voor op het werkende leven en is een schakel tussen school en leerbedrijf. Leerlingen voeren vrijwillig hun MDT uit in een verzorgingstehuis.