Voorwaarden voor deelname aan MDT Missie

  • MDT Missie bestaat uit twee delen: een driedaagse Impact Bivak en je persoonlijke sociale missie. Deze onderdelen zijn niet afzonderlijk te volgen, maar enkel als totaalprogramma.
  • Alle deelnemers aan een Impact Bivak zijn vooraf verplicht aanwezig
    • De bivak start op 2 oktober 2019 om 09.30 uur (verzamelen 08.30-09.00 station Amersfoort)
    • De bivak eindig op 4 oktober 2019 om 18.00 uur
  • Je bent in het bezit van een geldig identiteitsbewijs, en hebt deze ook bij je tijdens de Impact Bivak.
  • Je hebt een eigen zorgverzekering, en neemt een (kopie) zorgpas mee naar de Bivak.
  • Alle deelnemers moeten zich prettig en veilig voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Daarom zijn alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar. Deelnemers die hier niet naar handelen zullen worden uitgesloten van (verdere) deelname aan de Impact Bivak.