Voorwaarden voor deelname Impact Bivak

  • De Impact Bivak is een totaalprogramma. Deelnemers die zich inschrijven zijn aanwezig van de start t/m eind van de bivak.
    • De bivak start op 2 oktober 2019 om 09.30 uur (verzamelen 08.30-09.00 station Amersfoort)
    • De bivak eindig op 4 oktober 2019 om 18.00 uur
  • De Impact Bivak is een pilot. Deelnemers werken mee aan de ontwikkeling en verbetering van de Impact Bivak door (anoniem) hun ervaringen te delen middels een evaluatie.
  • Jongeren onder de 18 jaar hebben toestemming van hun ouders/verzorgers middels een toestemmingsformulier. Je ontvangt hiervoor apart een toestemmingsformulier.
  • De Impact Bivak vindt (grotendeels) plaats op de Bernhardkazerne in Amersfoort. Alle deelnemers worden bij aankomst geregistreerd. Je hebt hiervoor een geldig identiteitsbewijs bij je.
  • Je hebt een eigen zorgverzekering, en neemt een (kopie) zorgpas mee naar de Bivak.
  • Alle deelnemers moeten zich prettig en veilig voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Daarom zijn alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar. Deelnemers die hier niet naar handelen zullen worden uitgesloten van (verdere) deelname aan de Impact Bivak.